MENÍME K LEPŠIEMU ŽIVOTY NÚDZNYCH Zatiaľ máme  2463 €

MENÍME K LEPŠIEMU ŽIVOTY NÚDZNYCH

Neustále hľadáme nové možnosti, aby cca 250 ľudí, ktorí nemajú vlastný domov a žijú v útulku, znova našli zmysel života. Máme tu klientov s rôznymi osudmi, povahami, ale aj talentom. Hoci stratili takmer všetko, sú vnútorne bohatí, ale aj zranení. Aj keď sme odkázaní na pomoc zvonku, snažíme sa o čo najväčšiu samostatnosť. Klienti pestujú zeleninu, chovajú domáce zvieratá a hydinu. V Oáze bojujeme proti predsudkom a negatívnemu obrazu o chudobných organizovaním dobrovoľníckych dní, tvorivých dielní, besied v školách a iných podujatí pre verejnosť. Dar využijeme na úpravu jedálne.

Nezisková organizácia Oáza - nádej pre nový život (Košice)