...ABY VŠETCI NAŠLI CESTU DOMOV Zatiaľ máme  2376 €

...ABY VŠETCI NAŠLI CESTU DOMOV

Cieľom nášho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom v nepriaznivej životnej situácii. Pomáhame predovšetkým ľuďom bez domova a rodinám s deťmi. Ľuďom v ťažkých situáciách pomáhame poradenstvom a pracovnými terapiami, teplým jedlom, čistým ošatením a možnosťou osprchovať sa. Koordinujeme tiež predaj časopisu Nota Bene v Leviciach. Pravidelne doučujeme deti zo sociálne vylúčenej komunity a organizujeme pre ne voľnočasové aktivity. Dar využijeme na prevádzku nízkoprahového denného centra.

Občianske združenie Miesto v dome (Levice)