ZIMA PRICHÁDZA! Zatiaľ máme  2763 €

ZIMA PRICHÁDZA!

Za každých 5 € umožníte človeku v núdzi navštíviť náš DOMEC – dať si jedlo, získať čisté oblečenie, osprchovať sa, nechať sa ošetriť, oholiť sa a nepremrznúť v uliciach Bratislavy. Tým to však nekončí. My vo Vaguse si myslíme, že byť charitou nestačí. Dlhodobo a systematicky pomáhame ľuďom bez domova dostať sa zo svojej situácie – komunikujeme spolu s úradmi, riešime ich dlhy, sprostredkúvame im zamestnanie alebo ich priamo zamestnáme v našom združení. Všetko s cieľom urobiť aspoň malý krok z bludného kruhu ulice. Dar využijeme na úhrady bežných výdavkov (strava, voda, kúrenie a opravy).

Občianske združenie Vagus (Bratislava)