Podporme spolu zmysluplné projekty

Situácia v problematike, týkajúcej sa ľudí, ktorí prišli o svoje domovy, je alarmujúca. Absencia prevencie, nefunkčné financovanie sociálnych služieb, ktoré by ľuďom mohli odborne pomôcť v návrate do bežného života, chýbajúce chránené pracovné príležitosti a miera zadlženosti Slovákov sú nebezpečnou kombináciou, vďaka ktorej sa denne na ulici ocitajú desiatky bežných ľudí.

Nezatvárajme pred nimi oči a pomôžme spoločne neziskovým organizáciám dostať ľudí z bludného kruhu ulice. Buďte aj vy darcom na Portáli dobra – vyberte si z 3 lokálnych projektov a darujte ľubovoľnú sumu. Prednastavenú sumu 2 eurá môžete zvýšiť alebo znížiť o celé eurá. Transakcia prebehne v reálnom čase a dar bude okamžite pripísaný do profilu projektu.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela každému z projektov štartovacou sumou 2 000 €. Portál dobra je výlučne interná zbierka zamestnancov Slovenskej sporiteľne.